Mõõdistuse üldinfo

Seisund Registreeritud
Mõõdistuse asukoht Ülemiste raudteejaam
Töö nr 4037-20
Firma OÜ Geodeesia24
Mõõtepiir
122 743,20 m²
Kõrgussüsteem EH2000
Tüüp
  • Geodeetiline alusplaan
Sellel alal
Töö aeg 11.06.2020 - 05.08.2020
Aluskaardile kantud
-
Koondplaani kantud
-
Kausta number
Tallinna Linnaplaneerimise ameti erinõuded
MKM määruse §13
(8) Juhul kui joonisel objektide kujutamiseks ei piisa käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud kihtidest ja leppemärkidest, võib joonisesse luua uue kihi, mis algab tekstiga „ERINOUE”, mille järel alakriipsuga eristatult võib olla vaba tekstina objekti iseloomustav tekst.
(9) Kihil, mis algab tekstiga „ERINOUE”, ei või kujutada objekte, mida vastavalt käesoleva määruse lisale 1 kujutatakse kindlaksmääratud kihil, välja arvatud juhul, kui objektide eristamiseks on vajalik kujutada neid
mõlemal eelnimetatud kihil.