Tere tulemast Tallinna geomõõdistuste infosüsteemi

 

Tallinna geomõõdistuste infosüsteem Geoveeb on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Geoveebis toimub Tallinna linna haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine.

 

Andmekogu peamised kasutajad on geodeetiliste tööde teostajad ja linnaplaneerimise amet.

 

Autenditud kasutaja saab vaadata algatatud ja registreerimata ning tagasi lükatud mõõdistustöid ning mõõdistustööde faile alla laadida. 
Autentimata kasutajal on võimalik vaadelda geodeetiliste mõõdistuste ning punktide informatsiooni.

 

Ettevõte tekib süsteemi, kui esmakordselt siseneb esindusõiguslik isik ja ettevõttel on Majandustegevuse registris kehtiv ehitusuuringute registreering. Kui ettevõte on juba olemas, siis toimub ainult andmete kontroll ja uuesti seda ei lisata.

Oma ettevõttega seotud kasutajad saab algselt sisestada ja juba olemasolevaid kasutajaid näeb ettevõtte esindusõiguslik isik.

 

Ettevõtetele mõeldud kasutusjuhendi saab alla laadida autenditud kasutaja.

 

 

 

 

Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet.

Kõikide tekkivate küsimuste või tehniliste probleemide korral pöördu geoveebi kasutajatoe poole elektronposti aadressil geoveeb@tallinnlv.ee