Põhivõrgupunkt 0368

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Peterburi raudtee vahel, Betooni tänava pikendusel, katteluuk, tunnuspost
Koordinaadid
x: 6587299.820
y: 548320.700
z: 42.875
Kaardil
Märkused
tüüp 4434
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: GeoMetria
mõõdistuse aasta:1998, 2007

Failid

Fail Suurus Tüüp
1562.pdf
29.04.2020 16:20
Muu fail
97 kB
97 kB Muu fail