Põhivõrgupunkt 0223

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Viljandi mnt ääres Kõnnu tn ristmikult 45m kagus, tunnuspost.
Koordinaadid
x: 542945.417
y: 6581364.910
z: 43.828
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: K&H, GeoMetria
mõõdistuse aasta:1998
korras 2011