Põhivõrgupunkt 0223

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Viljandi mnt ääres Kõnnu tn ristmikult 45m kagus, tunnuspost.
Koordinaadid
x: 6581364.910
y: 542945.417
z: 43.828
Kaardil
Märkused
tüüp 4157
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: K&H, GeoMetria
mõõdistuse aasta:1998
korras 2011

Failid

Fail Suurus Tüüp
599.pdf
29.04.2020 16:20
Muu fail
78 kB
78 kB Muu fail