Põhivõrgupunkt T073 (791)

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Raudtee tn ja Laste tn ristil, tunnuspost
Koordinaadid
x: 6582739.645
y: 537802.566
z: 52.154
Kaardil
Märkused
Planserk 2013, 2016
K&H 2011
2. järk
firma: Planserk
mõõdistuse aasta:1998

Failid

Fail Suurus Tüüp
226.pdf
29.04.2020 16:19
Muu fail
83 kB
83 kB Muu fail