Põhivõrgupunkt 10326

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Pärnu mnt ja Õitse tn ristmikul kõnnitee asfaldis
Koordinaadid
x: 6581825.641
y: 536598.360
z: 48.909
Kaardil
Märkused
tüüp 4721
Planserk 2013, 2016
K&H 2008
2. järk