Põhivõrgupunkt 10325

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Pärnu mnt ja Lauliku tn ristmikul
Koordinaadid
x: 6581689.199
y: 536461.287
z: 48.288
Kaardil
Märkused
tüüp 4721
Planserk 2013, 2016
K&H 2008
2. järk