Põhivõrgupunkt 10324

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Pärnu mnt ja Suvila tn ringristmiku haljasalal
Koordinaadid
x: 6581407.755
y: 536263.102
z: 46.729
Kaardil
Märkused
tüüp 4721
Planserk 2013, 2016
K&H 2008
2. järk