Põhivõrgupunkt 0497

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Paekaare tn 70 5KE vastas haljasalal, katteluuk
Koordinaadid
x: 547071.076
y: 6588906.003
z: 40.879
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: GeoMetria
mõõdistuse aasta:1997, 2007
korras 2015.a