Põhivõrgupunkt 0530Toodri

Plaaniline võrk

Seisund Leidmata
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp Tsentrimärk 2683
Joonis: 2683.pdf
Asukoht Paljassaare tee 89
Koordinaadid
x: 6592900.599
y: 540727.329
z: 3.375
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
K&H 2011
Kõrgusvõrgu tasandus 2010 Planserk.
ID nr 63-941-530
1.järk TIH
firma: REI, Planserk
mõõdistuse aasta:1995, geometria2000; 2003