Põhivõrgupunkt 0530Toodri

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp
Asukoht Paljassaare tee 89
Koordinaadid
x: 540727.329
y: 6592900.599
z: 3.375
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
K&H 2011
Kõrgusvõrgu tasandus 2010 Planserk.
ID nr 63-941-530
1.järk TIH
firma: REI, Planserk
mõõdistuse aasta:1995, geometria2000; 2003