Põhivõrgupunkt T109-2

Plaaniline võrk

Seisund Hävinenud
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Uus-Sadama 19-1 4KE seinas
Koordinaadid
x: 6589700.642
y: 543569.586
z: 2.754
Kaardil
Märkused
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: AS PLANSERK
mõõdistuse aasta:2000-2001

Failid