Põhivõrgupunkt T109-1

Plaaniline võrk

Seisund Hävinenud
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Uus-Sadama 19-1 4KE otsas asuvas tugimüüris.
Koordinaadid
x: 6589696.286
y: 543581.460
z: 2.739
Kaardil
Märkused
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: AS PLANSERK
mõõdistuse aasta:2000-2001

Failid