Põhivõrgupunkt T107-2

Plaaniline võrk

Seisund Hävinenud
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Harju tn tugimüüris
Koordinaadid
x: 6588657.810
y: 542193.467
z: 18.178
Kaardil
Märkused
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: AS PLANSERK
mõõdistuse aasta:2000-2001

Failid