Põhivõrgupunkt 10422-4

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Mardi tn 1 hoone vundamendis
Koordinaadid
x: 6588323.356
y: 543258.617
z: 8.632
Kaardil
Märkused
tüüp 4599
Planserk 2011, 2016
2. järk