Põhivõrgupunkt 3639-1

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Tartu mnt 24 6KE seinas
Koordinaadid
x: 6588538.236
y: 543329.701
z: 7.659
Kaardil
Märkused
EH2000 7.659
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: AS PLANSERK
mõõdistuse aasta:2000-2001

Failid

Fail Suurus Tüüp
2746.pdf
29.04.2020 16:30
Muu fail
57 kB
57 kB Muu fail