Põhivõrgupunkt 10425-1

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Koidula tn 28 elamu seinas
Koordinaadid
x: 6589097.490
y: 544482.567
z: 7.830
Kaardil
Märkused
Planserk 2011, 2016
2. järk