Põhivõrgupunkt 565-1

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Tartu mnt 28 4KE seinas.
Koordinaadid
x: 6588500.009
y: 543419.589
z: 8.422
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: AS PLANSERK
mõõdistuse aasta:2000-2001

Failid

Fail Suurus Tüüp
2609.pdf
29.04.2020 16:29
Muu fail
40 kB
40 kB Muu fail