Põhivõrgupunkt 10429-2

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Uus-Sadama tn 22 elamu seinas
Koordinaadid
x: 6589519.360
y: 543768.907
z: 2.456
Kaardil
Märkused
Metricus 2019 2. klass
Planserk 2011, 2016
2. järk