Põhivõrgupunkt 1229-2

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Sitsi tn 7 2E vundamendis
Koordinaadid
x: 6590640.292
y: 539822.613
z: 10.394
Kaardil
Märkused
EH2000 10.394
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999