Põhivõrgupunkt GASTRONOOMI

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Tartu mnt 24, 6 KE torni tipp
Koordinaadid
x: 6588528.992
y: 543319.109
z: 49.714
Kaardil
Märkused
EH2000 49.715
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: AS PLANSERK
mõõdistuse aasta:2000-2001

Failid