Põhivõrgupunkt T105 Filtri

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Tallinna veepuhastusjaama vana hoone katusel (tsenter ja metallpüramiid ehit 1960.a)
Koordinaadid
x: 6586957.101
y: 543939.377
z: 63.321
Kaardil
Märkused
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: AS PLANSERK
mõõdistuse aasta:2000-2001

Failid