Põhivõrgupunkt 10364

Plaaniline võrk

Seisund Hooldusvajadus
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Sepa tn 30 pumpla juures Paljassaare lahe ääres
Koordinaadid
x: 6591989.403
y: 538497.322
z: 2.546
Kaardil
Märkused
EH2000 2.546
Hävineb Kopli liinide projektiga (sept 2017)
Planserk 2016
K&H 2011
2. järk