Põhivõrgupunkt 6646

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Paldiski mnt 135 loodenurga juures
Koordinaadid
x: 6587880.982
y: 537782.022
z: 2.617
Kaardil
Märkused
EH2000 2.617
Planserk 2014, 2016
K&H 2011
2.järk; ID nr 63-834-6646
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999
ka pinnasereeper, varem nr P6646
seisukord: korras GEO S.T. 2017 august

Failid

Fail Suurus Tüüp
2190.pdf
29.04.2020 16:24
Muu fail
72 kB
72 kB Muu fail