Põhivõrgupunkt 1228M

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Sitsi tn 11 2E vastas asfaldis
Koordinaadid
x: 6590486.276
y: 539739.979
z: 9.454
Kaardil
Märkused
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999