Põhivõrgupunkt T104

Plaaniline võrk

Seisund Rikutud
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp
Asukoht Paljassaare ps tipus puhastusseadme püti otsas
Koordinaadid
x: 6593947.436
y: 538902.268
z: 26.238
Kaardil
Märkused
EH2000 26.240
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
1. järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999, 2005 Planserk

Failid

Fail Suurus Tüüp
2059.pdf
29.04.2020 16:24
Muu fail
93 kB
93 kB Muu fail