Põhivõrgupunkt T094

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp
Asukoht Kari tn ja Pelguranna tn ristmiku juures Kari tn pikendusel haljasalal
Koordinaadid
x: 6590026.941
y: 538961.156
z: 2.204
Kaardil
Märkused
EH2000 2.204
Planserk 2016
K&H 2011
1. järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999, 2005 Planserk
korras: 2012.a mai, katteluuk ja tunnuspost

Failid

Fail Suurus Tüüp
2052.pdf
29.04.2020 16:24
Muu fail
68 kB
68 kB Muu fail