Põhivõrgupunkt T079

Plaaniline võrk

Seisund Hävinenud
Täpsusklass / järk 4. järk
Märgi tüüp
Asukoht Kadaka tee 2/4
Koordinaadid
x: 6586614.074
y: 539158.086
z: 22.317
Kaardil
Märkused
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999
seisukord: hävineb 2007 maja läheb maha

Failid