Põhivõrgupunkt T020

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Paldiski mnt 145 loomaaia värava juures asfaltplatsil
Koordinaadid
x: 6587752.038
y: 537457.080
z: 11.384
Kaardil
Märkused
EH2000 11.386
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999
seisukord: korras?
K&H2007

Failid

Fail Suurus Tüüp
2042.pdf
29.04.2020 16:23
Muu fail
71 kB
71 kB Muu fail