Põhivõrgupunkt 12329

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Madala ja Kari tn vahelisel ohutussaarel Sõle tn ristmiku lähedal
Koordinaadid
x: 6590322.480
y: 539592.740
z: 6.456
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
ajutine punkt
K&H 2011