Põhivõrgupunkt 10385

Plaaniline võrk

Seisund Rikutud
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Põhja pst ja Soo tn nurga juures haljasalal
Koordinaadid
x: 6589863.774
y: 542222.180
z: 13.683
Kaardil
Märkused
EH2000 13.683
Planserk 2016
K&H 2011
2. järk