Põhivõrgupunkt 0545

Plaaniline võrk

Seisund Hävinenud
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp
Asukoht Leidmata 2008. Tööstuse tn 97 vastas sõidu- ja kõnnitee vahelises mururibas.
Koordinaadid
x: 6590899.136
y: 540082.139
z: 11.834
Kaardil
Märkused
2009.a tasanduse andmed K&H ja Planserk
2.järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999
seisukord: leidmata Planserk 2008

Failid

Fail Suurus Tüüp
1818.pdf
29.04.2020 16:23
Muu fail
14 kB
14 kB Muu fail