Põhivõrgupunkt 0413

Plaaniline võrk

Seisund Hävinenud
Täpsusklass / järk
Märgi tüüp
Asukoht Hävinenud. Tondi tn 38 maja vastas üle tee kõnnitee servas.
Koordinaadid
x: 541490.466
y: 6586019.450
z: 20.859
Kaardil
Märkused
HÄVINENUD REIB 7.09.2018
Planserk 2013, 2016
K&H 2011
2.järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999;2005
korras 2011