Põhivõrgupunkt 0405

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp Tsentrimärk 4158
Joonis: 4158.pdf
Asukoht Nõmme tee ja Linnu tee ristmiku juures.
Koordinaadid
x: 6586145.486
y: 540627.292
z: 10.822
Kaardil
Märkused
Planserk 2013, 2016
K&H 2011
Kõrgusvõrgu tasandus 2010 Planserk
2.järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999
korras 2011

Failid

Fail Suurus Tüüp
1816.pdf
29.04.2020 16:23
Muu fail
72 kB
72 kB Muu fail