Põhivõrgupunkt T114 Pärnamäe

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp
Asukoht Viimsi vald Pärnamäe tee ääres raudteeülesõidust 130 m Viimsi suunas
Koordinaadid
x: 6595457.372
y: 549663.793
z: 35.992
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
Kõrgusvõrgu tasandus 2011 Planserk.
ID nr 63-944-549
1. järk
mõõdistuse aasta:2005, 2007
ka punkt number 0549Pärnamäe

Failid

Fail Suurus Tüüp
3045.pdf
29.04.2020 16:23
Muu fail
112 kB
112 kB Muu fail