Põhivõrgupunkt T069 (5709)

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp
Asukoht Pärnu mnt ja Vabaduse pst ristmiku lähedal raudteeülesõidukoha juures raudtee äärse kraavi kaldal rohumaal
Koordinaadid
x: 6580619.577
y: 535817.432
z: 42.251
Kaardil
Märkused
EH2000 42.250
Planserk 2016
K&H 2011
1. järk; ID nr 63-832-10069
mõõdistuse aasta: 2002, 2005

Failid

Fail Suurus Tüüp
3037.pdf
29.04.2020 16:23
Muu fail
77 kB
77 kB Muu fail