Põhivõrgupunkt T057

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp
Asukoht Kalda tn 3 aia kirdenurga juures haljasalal
Koordinaadid
x: 6582455.763
y: 535553.628
z: 45.692
Kaardil
Märkused
EH2000 45.692
Planserk 2013, 2016
K&H 2011
1.järk
mõõdistuse aasta:2005 Planserk

Failid

Fail Suurus Tüüp
3034.pdf
29.04.2020 16:23
Muu fail
79 kB
79 kB Muu fail