Põhivõrgupunkt T047

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp
Asukoht Tallinna linna lõunapiiri ja lennuvälja vahelisel alal, Tartu mnt-st 3 km ida suunas
Koordinaadid
x: 6586243.352
y: 548546.156
z: 40.904
Kaardil
Märkused
EH2000 40.905
Planserk 2016
K&H 2011
1. järk
mõõdistuse aasta:2005, 2007
korras 2015

Failid

Fail Suurus Tüüp
3031.pdf
29.04.2020 16:23
Muu fail
90 kB
90 kB Muu fail