Põhivõrgupunkt 0544Väo

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 1. järk
Märgi tüüp Tsentrimärk 2501
Joonis: 2501.pdf
Asukoht Narva mnt 143a aiamüüri edela nurga lähedal rohumaal
Koordinaadid
x: 6591127.628
y: 550048.429
z: 39.444
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
K&H 2011
Kõrgusvõrgu tasandus 2010 Planserk.
ID nr 63-951-544
1. järk
mõõdistuse aasta:2005, 2007