Põhivõrgupunkt 2935-2

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Vesse tn 4g alajaama nr 300 seinas
Koordinaadid
x: 6588081.868
y: 547281.437
z: 43.720
Kaardil
Märkused
EH2000 43.720
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: GeoMetria
mõõdistuse aasta:1998, 2007

Failid

Fail Suurus Tüüp
1619.pdf
29.04.2020 16:22
Muu fail
70 kB
70 kB Muu fail