Põhivõrgupunkt 2934-1

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Liik Seinamärk
Märgi tüüp
Asukoht Vesse tn 3a alajaama nr 1336 seinas
Koordinaadid
x: 6587844.399
y: 547399.006
z: 43.740
Kaardil
Märkused
EH2000 43.740
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: GeoMetria
mõõdistuse aasta:1998, 2007

Failid

Fail Suurus Tüüp
1615.pdf
29.04.2020 16:22
Muu fail
78 kB
78 kB Muu fail