Põhivõrgupunkt 0092

Plaaniline võrk

Seisund Korras
Täpsusklass / järk 2. järk
Märgi tüüp Tsentrimärk 4158
Joonis: 4158.pdf
Asukoht Paljassaare tee 1 ees haljasalal, tunnuspost
Koordinaadid
x: 6591073.928
y: 539641.716
z: 2.256
Kaardil
Märkused
Planserk 2016
K&H 2011
2.järk
firma: Geometria
mõõdistuse aasta:1999
seisukord: korras Planserk 2008

Failid

Fail Suurus Tüüp
1809.pdf
29.04.2020 16:21
Muu fail
68 kB
68 kB Muu fail